Tarieven

Bij Usanmaz Advocatuur kunt u vrijblijvend een afspraak maken om uw situatie te bespreken. Het eerste halfuur is kosteloos. Zodra de zaak in behandeling wordt genomen, wordt u geïnformeerd over de kosten. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand (toevoeging). De Raad voor Rechtsbijstand zal uw inkomen van 2 jaar geleden bij de Belastingdienst opvragen en beoordelen. Indien u een toevoeging krijgt bent u - afhankelijk van het soort rechtsgebied - een eigen bijdrage verschuldigd aan de advocaat. Voor meer informatie kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen: www.rechtsbijstand.nl

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan bent u een honorarium verschuldigd aan de advocaat. Het uurtarief bedraagt €180,-. ex. btw en kantoorkosten. Alle overige kosten die van toepassing kunnen zijn, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten (medisch) onderzoek , aanvraag akte/ uittreksels e.d. worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Usanmaz Advocatuur beschikt niet over een Stichting Derdengeldenrekening.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?